Chuyện xưa chuyện nay

CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY

04/04/2017


LỜI NÓI ĐẦU

Nhân Duyên là qui luật chi phối thế giới này. Nghĩa là không có việc gì tự nhiên mà có, tự nhiên mà mất. Muốn có cái quả, ta phải gieo nhân rồi chăm bón cho cái nhân ấy lớn lên, ta mới có quả. Một hiện tượng xảy ra, không phải tự dưng nó như thế mà đều có nguyên nhân.

Thế giới và con người đây đều hình thành và phát sinh theo qui luật đó, phú quí có nguyên do của phú quí, bệnh tật có nguyên do của bệnh tật v.v… Tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng đều có nhân duyên. Nhưng do không nắm được mặt nhân duyên này, không biết được thứ gì là nhân, thứ gì là quả, nhân đó sẽ cho ra quả gì, trong quá trình đi từ nhân đến quả còn bị sự chi phối của duyên ra sao, cứ lộn nhân này với quả kia, nên trong mọi hành xử đời thường, nhiều việc đáng tiếc xảy ra. Đó là nguyên nhân đưa đến tranh tàn và bất hạnh cho thế giới này.

CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY là đọc chuyện xưa mà ngẫm thành chuyện ngày nay, hy vọng qua đó làm sáng tỏ ít nhiều về thực lý Nhân Duyên đang chi phối thế giới này, để cuộc sống của mình và người được yên vui.

Tp HCM, ngày 23.4.2006
Chân Hiền Tâm