Phổ thông

28/03/2017 - 05:58
Nói phù hợp với người độn căn, là do thuận với căn nghiệp của chúng sinh thời nay, tức thuận với tập khí sinh khởi của dòng tâm thức mà nói. Thuận với sự sinh khởi của dòng tâm thức, là dùng sự sinh khởi của nhất niệm A-di-đà thay thế cho sự sinh khởi của dòng vọng tưởng, tức đưa từ cái nhiều về cái một.
28/03/2017 - 05:50
Giáo pháp của Phật nói chỉ nhằm mục đích giúp con người phá trừ những tật xấu trong mình, giúp con người có đời sống hạnh phúc hơn ở thế gian, mở ra một thế giới lý tưởng mà những người con Phật như chúng tôi ít nhiều đã cảm nhận được nó trong thế giới nhỏ hẹp của mình.
28/03/2017 - 05:46
Vị Doanh sự phải có tối thiểu một trong 6 tiêu chuẩn Phật nói, để không chỉ lợi ích cho người mà cũng là lợi ích cho bản thân. Giúp bản thân phát triển định tỉnh và trí tuệ khi tiếp duyên. Định tỉnh trí tuệ được thì công việc càng có thành quả.
27/03/2017 - 21:57
Thời gian của chúng tôi đều được bít lấp bởi các giờ học. Học chữ vào buổi sáng thì buổi chiều sẽ học thêm anh văn, pháp văn và đàn. Đàn, chúng tôi cũng được học chính qui như học chữ.
27/03/2017 - 21:49
Một gia đình Phật tử thuần thành, nếu lỡ xảy ra việc con cái có thai ngoài giá thú, nhất định không có việc phá thai. Nếu không có điều kiện, đứa trẻ sẽ được chuyển giao cho một Tổ chức tôn giáo, hoặc nó sẽ được sự giúp sức của cộng đồng Phật tử để đứa trẻ được nuôi lớn.
27/03/2017 - 21:41
Nếu khế cơ mà không khế lý, tức pháp phù hợp với căn cơ của người mà không phải là pháp của Phật, thì mục đích giải thoát cũng không được đáp ứng.