HT cha mẹ trong kinh Duy-ma

HÌNH TƯỢNG CHA MẸ QUA KINH DUY MA CẬT

LỜI NÓI ĐẦU

04/04/2017

LỜI NÓI ĐẦU


Rằm tháng bảy lại về...


Nguyện hồi hướng cho cha
Cùng chúc phúc cho mẹ
Quyến thuộc và hữu duyên
Ba đời đều phúc lạc
Sống thiện và hành thiện
Phật đạo được viên thành