Bài giảng MP4 (CTT)

CHÂN TÂM TRỰC THUYẾT (P.4)

giảng tại chùa Hưng Long ngày 02.06.2019

28/09/2019

SINH HOẠT PHẬT PHÁP TẠI GIA KỲ 45

Chủ đề : Chân tâm trực thuyết (P.3) - Thiền sư Phổ Chiếu

Giảng : Cư sĩ Chánh Tấn Tuệ