Các sự kiện

SINH HOẠT PHẬT PHÁP TẠI GIA KỲ 29

Tại chùa Hưng Long 298 Ngô Gia Tự Q.10 TP HcM

08/07/2017


Chúng ta thường có thói quen hướng tâm ra bên ngoài, muốn tìm hiểu, muốn biết hết mọi thứ xung quanh. Nhưng, điều đáng buồn là cái bên ngoài, bản chất của nó thì vô thường, tạm bợ, cho nên được thì thích, lúc mất thì đau khổ. Trong khi đó, mình có cái tâm không sinh không diệt, không bị vô thường chi phối, lại bỏ quên. Nếu nhận lại được tâm đó thì vượt qua mọi khổ ách.

Nhằm giúp cho Phật tử tìm hiểu tường tận quy luật vận hành của tâm, từng bước tu hành, tháo gỡ những thói quen lầm chấp gây đau khổ cho mình và người, tập sống đúng với lời Phật dạy, tự mình cởi trói và giúp người an vui, nên cư sĩ Chánh Tấn Tuệ và Chân Hiền Tâm đã hướng dẫn cho Phật tử Đạo tràng Phú-lâu-na học Duy Thức trong các ngày Sinh hoạt Phật pháp định kỳ.


TU HỌC


Kỳ tu học lần thứ 29 được tổ chức vào sáng chủ nhật ngày 02/07/2017 tại chùa Hưng Long. Sau khi tụng kinh, tọa thiền, Chú đã giúp Phật tử ôn lại nội dung Duy thức học đã giảng trong 3 kỳ trước. Chú thường nhắc: Duy thức học là môn học rất khó. Tuy khó, nhưng nếu chúng ta chịu khó nghiên cứu, học hỏi và khéo vận dụng Duy thức được thì ngoài làm sáng tỏ đường lối tu Thiền còn giúp giải quyết được những vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống riêng của mỗi người.


Nhà Phật chia Tâm con người ra thành 8 thức. Trong đó, bao gồm 6 thức ngoài (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức). Nói là 6 thức ngoài vì dễ nhận biết. Và 2 thức bên trong (Mạt-na thức, A-lại-da thức). Nói là thức trong vì khó nhận thấy.


Mỗi thức có một nhiệm vụ riêng. Nhãn thức, là thức ở căn mắt, thì biết (thấy) trần cảnh. Nhĩ thức, là thức ở căn tai, thì biết (nghe) âm thanh. Tỷ thức thì biết (ngửi) mùi vị. Thiệt thức thì biết (niếm) thức ăn. Thân thức thì biết (xúc chạm) trơn, nhám v.v… Ý thức thì biết pháp trần, cũng là nền tảng giúp năm thức ngoài khởi.


Năm cái biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì dễ nhận. Riêng cái biết của ý thức có nghĩa là phân biệt. Chẳng hạn, khi mắt (căn) tiếp xúc với đối tượng (trần, cảnh) thì ý thức khởi phân biệt xấu, đẹp, v.v… Từ sự phân biệt này mà có thương, ghét, sân hận v.v… Ý thức có hai dạng là hiện lượng và phân biệt. Hiện lượng, là liễu biệt rõ ràng mà không phải do phân biệt nhiễm ô.

Sáu căn ngoài còn có tên khác là lục nhập. Vì sao gọi là lục nhập, vì thức thứ 8 là nơi lưu trữ tất cả những gì do ta tiếp nhận (nhập), mà sự tiếp nhận này có là nhờ sáu căn đưa từ ngoài vào.


Thức thứ 8 còn gọi là Tâm (tập hợp chủng tử các pháp). Nhờ có thức thứ 8 ta mới giải thích và thấu rõ lý nhân-quả mà Phật đã dạy.

Ví dụ: Tình cờ ta gặp ai đó, dù chỉ gặp lần đầu liền khởi tâm yêu mến hay không thích. Yêu mến vì quá khứ ta đã từng có duyên lành với người này, không thích vì ta đã từng tạo nghịch duyên. Tất cả những gì quá khứ đã tạo đều được lưu trữ trong tâm, nay gặp nhau dù hình tướng đã thay đổi nhưng những gì đã lưu trong tâm nay đủ duyên liền khởi hiện hành.

Chính vì lý do trên mà nhà Phật thường khuyên chúng ta nên làm lành, lánh dữ. Làm lành để gieo nhân lành. Có nhân lành ắt gặt quả lành. Không làm các việc ác thì chắc chắn quả ác sẽ không có. Từ nhân đến quả phải đủ duyên. Duyên, chính là điều kiện quan trọng để cho nhân thành quả. Duyên đó chính là thời gian, sự chăm sóc, đủ điều kiện cho cây đâm chồi, lớn lên, ra hoa, kết trái. Duyên, cũng chính là sự nỗ lực tinh tấn hành thiền, đủ để cho hạt giống Bồ-đề tăng trưởng, giác ngộ, giải thoát. Duyên, còn là tinh thần thiện nguyện, khiến cho tinh thần Bồ-tát đạo được phát huy, mang đến lợi ích cho đời và đạo. Do vậy, chúng ta học Duy thức là để nắm vững và tin chắc vào lý Nhân – Duyên - Quả mà Phật đã dạy.

Bài giảng của Cô, Chú còn nhiều điều thú vị và sâu sắc. Tất cả đã được Ban Thông tin Phú-lâu-na ghi lại, biên tập và phát hành rộng rãi để những ai hữu duyên, ham học, ham tu có tư liệu nghiên cứu, hành trì.


HỌP NỘI BỘ

Kết thúc buổi sáng tu học, Đạo tràng đã họp Ban Hướng dẫn, Ban Thông tin và Ban Nghi lễ tại Nhà hàng chay Thiện Duyên. Buổi họp đã bàn thảo và đi đến thống nhất, trên tinh thần hòa hợp như lời Hòa thượng Thường Chiếu dạy. Cụ thể với 3 nội dung quan trọng:

1. Thống nhất thời gian, chương trình cúng dường trường hạ năm 2017. Dự kiến tổ chức vào ngày thứ bảy, 26/08/2017 (nhằm ngày 05/07 năm Đinh Dậu). Nội dung chi tiết sẽ được thông báo rộng rãi sau khi thỉnh thị lời dạy của Hòa thượng Thường Chiếu.

2. Thống nhất thời gian, cách thức tổ chức chương trình buffet chay lần 3 – năm 2017, nhằm gây quỹ từ thiện chăm lo Tết năm 2018 cho đồng bào Tây Nguyên còn khó khăn. Dự kiến tổ chức vào chiều tối chủ nhật ngày 22/10/2017 (nhằm ngày 03/09 năm Đinh Dậu) tại nhà hàng chay - Pháp viện Minh Đăng Quang, sau khi thỉnh thị lời dạy của Hòa thượng Viện chủ và Hòa thượng Thường Chiếu.

3. Thảo luận, thống nhất kiện toàn Ban Hướng dẫn và các Ban Phú-lâu-na trên tinh thần hòa hợp, nhằm phát huy hơn nữa việc tu học và các hoạt động thiện nguyện của Đạo tràng như lời dạy của Hòa thượng Thường Chiếu.


TRI ÂN VÀ NGUYỆN HỒI HƯỚNG

Một ngày tu học, kết hợp họp Ban Hướng dẫn các Ban Phú-lâu-na thành tựu như nguyện. Có được duyên lành này, ngoài được Tam bảo gia hộ, thực hiện nhất quán lời dạy của Hòa thượng Thường Chiếu và tinh thần tu học của Phật tử, còn có sự trợ duyên của chị Chơn Mỹ Quang, Nhà hàng chay Thiện Duyên và anh Chánh Tâm Hiền. Đạo tràng Phú-lâu-na thành tâm cảm niệm công đức chư vị và nguyện đem duyên lành này hồi hướng cho chúng sanh, trong đó có tất cả chúng ta, đều trọn thành Phật đạo.

Nam mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh
Chánh Thông Giác

Tụng Sám hối sáu căn
    

  Tọa thiền

Nghe pháp

Họp BHD & BTT & BNL