Các sự kiện

PHÁP ĐÀM LẦN BA

24/07/2017

 

Ngày 23 tháng 7 năm 2017, Pháp đàm kỳ 3 đã được tổ chức tại nhà hàng chay Thiện Duyên thuộc Pháp viện Minh Đăng Quang.


Chiều cùng ngày, một số thành viên của Đạo tràng đã học cách đánh chuông, mõ, khánh… do Phật tử Chánh Nghiêm Hòa đảm nhiệm.

Pháp đàm lần này khởi sắc hơn những lần trước. Phật tử tham gia đông hơn và nội dung hỏi đáp cũng phong phú hơn.


Câu hỏi bao gồm nhiều vấn đề:

1/ Vì sao những gì có liên quan đến tình cảm gia đình thì buông bỏ hoài không được?

2/ Vì sao hay mộng nhiều và giấc mộng có ý nghĩa gì?

3/ Là Phật tử tại gia, công việc quá nhiều… nhưng ham tu, thì phải có thời khóa và nơi chốn tu tập nhất định hay có thể dụng công ngay khi đang làm việc?. 

4/ Trẻ con có những biểu hiện tốt đối với lãnh vực Phật pháp, vậy cần có biện pháp hướng dẫn thế nào?
v.v…

Tuy vấn đề được đề cập khá da dạng nhưng chung qui tập trung ở một chữ Nghiệp.

Nghiệp, nói đầy đủ là Tập nghiệp. Bất cứ một sự việc nào, nếu được huân tập, nghĩa là được lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ tạo ra cái gọi là nghiệp tập. Sự huân tập này có thể là ở đời này hoặc từ nhiều đời trước. Huân càng nhiều thì nghiệp càng sâu, từ đó tạo ra “ lực nghiệp” rất mạnh. Lực này sẽ lôi kéo bản thân hành động một cách thiếu kiểm soát. Nếu là nghiệp thiện thì quả an lành, nhưng là nghiệp bất thiện thì vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ dẫn chúng ta đến những hành động gây tổn hại cho mình và người.

Vậy làm sao để nhận ra và khắc phục, để có thể chuyển các nghiệp bất thiện thành những nghiệp thiện, tạo lợi ích cho mình và người? Ắt hẳn đây là những câu hỏi mà mỗi người tu chúng ta đều trăn trở. Và hôm nay, mọi thứ đã được đặt ra và đã được giải đáp thấu đáo. Phật tử như được trang bị thêm tư lương cho con đường mình đang đi và nên đi.

Nghiệp từ thân, miệng, ý mà ra thì cũng phải từ thân, miệng ý mà thay đổi. Chúng ta nên siêng năng tu hành, quán chiếu bản thân, quán chiếu hơi thở… Để mỗi ý niệm theo nghiệp dấy lên là chúng ta có thể nhận ra, ngay cái lúc nhận ra thì chúng ta đã dừng được ý niệm. Nếu nó tiếp tục khởi thì chúng ta lại quan sát nó, theo dõi nó. Khi chúng ta quan sát và theo dõi một cách siêng năng những ý niệm hay vọng tưởng dấy lên trong tâm thì chúng ta sẽ thường tỉnh, và lực của nghiệp sẽ yếu dần, nó không còn lôi kéo chúng ta hành động một cách mù quáng nữa. Tuy nhiên, vì nghiệp thường là thứ đã được huân từ khá lâu và rất nhiều, nên để nó mất đi không phải là việc dễ dàng. Dù đã không còn lực mạnh thì lâu lâu nó cũng lại dấy lên. Nếu chúng ta hiểu được bản chất, nguyên nhân và hướng đi của nghiệp thì chúng ta sẽ không thấy rối với việc mình đang làm. Học và hành như thế là đã tiến được một bước đáng mừng!

Nói thì thấy dễ trừ bỏ, nhưng Vì nghiệp là một thói quen, nên trừ bỏ được lại là một hành trình khá gian nan, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết sức, siêng năng hết mình, hành động một cách quyết liệt. Đó là điều mà chúng tôi mong mỏi bản thân cũng như tất cả đạo hữu đều đều thực hành được, thực hành giỏi và thực hành thành tựu.

Buổi pháp đàm thành công, trước là nương vào uy đức của Tam bảo, kế là được chị Cúc & gia đình (nhà hàng chay Thiện Duyên) và chị Mỹ Quang đã tạo mọi phương tiện thuận lợi cho buổi Pháp đàm được thành công. Và sau cùng là sự qui tụ đông đủ của Phật tử cũng như sự có mặt của Cô Chú… Chân thành biết ơn về những thiện duyên mà tất cả chúng ta đang có.

Sinh hoạt Phật pháp trong ngày thành công viên mãn.

Nguyện đem công đức có được này… 

Trước, xin hồi hướng, nguyện Tam bảo trường tồn ở thế gian, Thầy Tổ của chúng con pháp thể luôn khinh an.

Sau, xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới được an bình, người chưa biết đến Phật pháp thì biết đến Phật pháp, người biết rồi thì thông tỏ Phật pháp, thuyết thông mà tâm cũng thông.